Nieuws RSS

WWM -

9-2-2021 Meerderheid Kamer stemt voor grondige herziening Wet wapens en munitie en opschorting e-screener met extra jaar  De Tweede Kamer stelde vandaag het beleid van minister Ferd Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij door twee moties aan te nemen. Deze moties waren vorige week ingediend bij het Notaoverleg politie. Het ging daarbij om een grondige herziening van de Wet wapens en munitie en om extra opschorting van de e-screener met nog een jaar. Dit wijkt af van het voorstel van de minister die de Wet wapens en munitie slechts beperkt wilde herzien en het voornemen om de e-screener...

Meer lezen

NABV -

- Uitspraak RVS maakt ontheffing Airsoft mogelijk;

- Indienen ontheffingsverzoek standaard documenten via Airsoft Nonsense;

- Standaard reactie op eerste reactie Dienst Justis beschikbaar.

Meer lezen

sprekende gelijkenis -

Er is veel te doen over de in de WWM opgenomen sprekende gelijkenis, hoe relevant is deze nog? Is deze nog van deze tijd? En welk maatschappelijk nut dient dit nog..? Nu we geen EU grenzen meer hebben en balletjes pistolen met vrachtwagens het land binnen komen, er artikelen als CE balletjes pistolen en onklare vuurwapens vrij verkocht worden in Nederland. Prof. mr. H.J.B. Sackers is er duidelijk over! 

Meer lezen