Herziening WWM aangekondigd door minister

WWM -

Herziening WWM aangekondigd door minister

9-2-2021 Meerderheid Kamer stemt voor grondige herziening Wet wapens en munitie en opschorting e-screener met extra jaar 

De Tweede Kamer stelde vandaag het beleid van minister Ferd Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij door twee moties aan te nemen. Deze moties waren vorige week ingediend bij het Notaoverleg politie. Het ging daarbij om een grondige herziening van de Wet wapens en munitie en om extra opschorting van de e-screener met nog een jaar. Dit wijkt af van het voorstel van de minister die de Wet wapens en munitie slechts beperkt wilde herzien en het voornemen om de e-screener in oktober dit jaar weer volledig in te voeren. De Jagersvereniging bracht meerdere malen haar visie naar voren bij Kamerleden. Vandaag blijkt tijdens de stemming een meerderheid van de Kamer de moties te steunen.

https://www.jagersvereniging.nl/nieuws/meerderheid-kamer-stemt-voor-grondige-herziening-wet-wapens-en-munitie-en-opschorting-e-screener-met-extra-jaar/

7-2-2021

Politiek en wapenwetgeving, het blijft lastig.

Af en toe denk je "mij verbaast niets meer" en dan ineens loop je aan tegen iets wat je toch maar heel zelden tegenkomt. En het verbaast je wel.


In dit geval een politicus die met redelijke taal praat over de Wet wapens en munitie. Het is een verademing naast al die loze en boze kreten. Chris van Dam heeft blijkbaar wat dieper gegraven dan de meeste van zijn collega's en legt in dit interview met de redactie van het verzamelaarsblad "Wapenfeiten" de vinger op een aantal toch wel erg zere plekken.


Ja de WWM is aan een hoogniveau renovatie toe. Al vijfendertig jaar. Maar in al die tijd heeft niemand interesse getoond en zijn alleen maar extra uitbouwen aan de ruïne toegevoegd. En die uitbouwen passen niet eens. Niet zo verbazingwekkend dat veel mensen er in verdwalen.


Het zou toch wel mooi zijn als we eindelijk eens een werkbare wet krijgen. Van Dam heeft diverse moties ingediend die vragen om de WWM aan te pakken. Geen likje verf maar een complete renovatie. Zodat uiteindelijk iedereen snapt hoe de wet in elkaar zit.


Je mag je afvragen waarom dit aangekaart moet worden door iemand die alleen met voorkeursstemmen terug kan komen in de Tweede Kamer.

Jas van Driel

Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen


https://lnkd.in/edjSbw2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-2-2021

De Minister stoomt onvermoeibaar door op de ingeslagen weg. Signalen van partijen uit het veld dat er iets serieus misgaat worden alsmaar genegeerd. Het interne kompas lijkt kapot.

Stakeholders (uitgezonderd de KNSA) steken de koppen bij elkaar en laten de boodschap helder aanbrengen bij de fracties in de tweede kamer. Het gevolg, de volgende motie!

Met dank aan de kamerleden Chris van Dam (CDA) en Michiel van Nispen (SP), in het bijzonder voor hun inzet en vasthoudendheid!

Laten we hopen dat de experts uit het veld ditmaal het raamwerk mogen schetsen voor een nieuwe, betere wet. Het begin is gemaakt!!

Rob Boom

Phoenix Advisory

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6762797533577179136/

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-2-2021

In vervolg op oa. het rapport 'op weg naar balans' uit 2016 is de Inspectie Justitie en Veiligheid bezig met een nieuw onderzoek naar de stand van zaken binnen de afdelingen KC-taken van politie.

Wat me opvalt is dat de onderzoeksvraag zich wel erg toespitst op het vermeende capaciteitsgebrek. Zouden de andere aanbevelingen uit 2016 ook meegenomen worden in het onderzoek of vallen deze buiten de boot? Ook ben ik benieuwd of men de stakeholders/klanten van KC-taken benadert om aan hen te vragen hoe de dienstverlening momenteel ervaren wordt.

Worden deze partijen voortaan beter betrokken bij de besluitvorming? Is het interne opleidingsniveau inmiddels op orde?
Ontvangen KC-taken medewerkers inmiddels heldere richtlijnen?
Is er sprake van een uniforme werkwijze?

Ik kijk uit naar de uitkomsten van dit onderzoek, benieuwd naar waar we 4 jaar later staan. Aan de volgende Minister om de tweede kamer bij te praten op dit dossier.

Rob Boom

Phoenix Advisory

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6762318116853751808/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Januari 2021

Nu de WWM anno 2021 aan alle kanten blijkt te haperen, de experts het er over eens zijn dat deze aan herziening toe is en excessen het nieuws halen, en aan de tafels van de publieke omroep worden besproken is er een traject van herziening opgestart. Uiteraard wordt dit proces kritisch gevolgd door vele belanghebbende en is er de hoop dat in deze vak experts worden betrokken.

Lees het rapport terug via onderstaande link: 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745994247373156352/