WWM RSS

WWM -

9-2-2021 Meerderheid Kamer stemt voor grondige herziening Wet wapens en munitie en opschorting e-screener met extra jaar  De Tweede Kamer stelde vandaag het beleid van minister Ferd Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij door twee moties aan te nemen. Deze moties waren vorige week ingediend bij het Notaoverleg politie. Het ging daarbij om een grondige herziening van de Wet wapens en munitie en om extra opschorting van de e-screener met nog een jaar. Dit wijkt af van het voorstel van de minister die de Wet wapens en munitie slechts beperkt wilde herzien en het voornemen om de e-screener...

Meer lezen