Ontheffing aanvraag Airsoft

NABV -

Ontheffing aanvraag Airsoft

Personen die een ontheffing voor airsoft hebben ingediend kregen een reactie van dienst Justis. Inmiddels is er een standaard reactie opgemaakt, opdat deze terug gestuurd kan worden.
LET OP!!
* vermeld altijd het kenmerk van Dienst Justis opdat de stukken bij elkaar blijven;
* verstuur altijd aangetekend i.v.m. bewijs van ontvangst;
* vul de gele stukken bij de brief in met eigen gegevens/datum en onderteken de brief na het uitprinten;
* voeg een kopie/uitdraai van je aanvraag bij;
* voeg de uitspraak van de rechtbank bij: https://www.raadvanstate.nl/uitsp.../@123576/201906514-1-a3/
Bestanden zijn te downloaden bij Airsoft Nonsense via onderstaande link:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-01-2021 Interview Drentse verzamelaar
Wat wil die Drentse verzamelaar die tegen de NABV is nou eigenlijk?
We hebben de afgelopen periode zo veel geluiden gehoord, mensen praatte over pro NABV of Anti en maken aannames die men als feite op sociaal media zet.
Wij hadden een uitgebreid interview met de “Drent” en proberen je met dit item eigenlijk het hele verhaal van A tot Z uit te leggen. Uiteraard is de NABV gevraagd om een reactie.
Kevin van de Lindt; Airsoftmarkt Nederland 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
23-12-2020 Hoogeveensche courant
Voorpagina maandag 21 Dec van Hoogeveensche courant, maar ook op de site van Dagblad van het Noorden: https://www.dvhn.nl/.../Hobby-soldaat-krijgt-gelijk-maar... Heeft u nog geen ontheffing aangevraagd? Of vind u het lastig hoe u dat moet doen? ga dan naar: https://ontheffingsinfo.webnode.nl/ en voor hen die onze strijd tegen onjuiste wapenwetgeving willen steunen kunnen een donatie doen of een anonieme donateurskaart aanvragen via: http://www.svdebunker.nl/donateurspas/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17-12-2020 Het Monopolistisch bolwerk wankelt
Het monopolistische bolwerk wankelt, een lidmaatschap is niet meer noodzakelijk.. kijken wat er over zal blijven van de geweldige groei in leden en 1,5 mio, gegarandeerde, niks voor hoeven te doen, omzet per jaar!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-12-2020 RVS besluit hoger beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 13 augustus 2019 in zaak nr. 19/449 en vernietigt het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid van 17 december 2018, kenmerk OWM 2737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13-08-2019 Beroep beslissing 17-12-2018 door Rechtbank Groningen ongegrond verklaard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-12-2018 Bericht EU commissie geen onderzoek nu art. 4 WWM mogelijkheid biedt tot verzoek voor ontheffing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17-12-2018 Bericht dat beslissing van 20-7-2018 wordt gehandhaafd door Justis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-11-2018 Aanvullende informatie bij de Europese commissie ingediend
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-11-2018 Verzoek om aanvullende informatie van Europese commissie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8-10-2018 Bericht van Justis dat voor voor 23-11-2018 (uiterlijke termijn) beslissing wordt genomen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-08-2018 Bezwaar ingediend bij dienst Justis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-07-2018 Aanvraag afgewezen door Dienst Justis;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9-5-2018 Aanvraag ontheffing Airsoft apparaten ingediend bij Justis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6-11-2017 Klacht bij Europese commissie ingediend tegen Nederland
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12-6-2015 Afwijzing onderzoek in verband met niet toepasselijk Unierecht
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-6-2014 Verzoek aan EU Commissie onderzoek in te stellen naar Nederlandse minister van V&J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-11-2013 Raad van State bepaald dat de eis van het verplichte lidmaatschap buiten wettelijk is, het toezicht op de naleving van de WWM is voorbehouden aan de Korpschef en niet aan een privaatrechtelijke vereniging.